Lenvik båtforening

   Fra Lyktholmen er det fin utsikt til  Gisundet  med sitt rike fugleliv, og i den grunne vika på nordsida er det mat for vadefuglene.

Vi søkte Sparebankstiftelsen DNB og fikk femti tusen kroner i støtte for å bygge et fugletittertårn. Lenvik kommune bidro og med ti tusen kroner. Neumann på Finnsnes ga oss generøs rabatt på materialer, og da vi la fram planene for Grillhyttespesialisten tente de på ideen og ga oss et godt tilbud på et byggesett som kunne plasseres på toppen, slik at det ble mulig og komme inn og varme seg på kalde dager.

 Ihøst har en gjeng fra båtforeninga brukt helger og fritid til å bygge tårnet, og like før jul stod det klart.

I båtforeninga har vi helt fra starten hatt som visjon å gjøre det fine området vårt attraktivt for alle

design: