Lenvik båtforening

Plantegning av

Holmen havn

   De som ønsker å ha båtplass i Holmen havn bes ta kontakt med styret for Lenvik båtforening.

 

Det er 40 medlemmer som har betalt plass pr. i dag.

 

Pris pr. breddemeter 12.500,-

Ca 30-50 cm av totalbredden går til gangvei.

design: