Lenvik båtforening

Fred Arne Jakobsen

leder

e-post

Tommy Vestre

nestleder

 

Terje Johansen

kasserer

e-post

Ivar Ronesen

styremedlem

 

Helen Iversen

sekretær

e-post

design: